Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/125sec | F/2.8 | 0.00 EV | 190.0mm | ISO-800 | Flash fired, compulsory flash mode | 2010:07:04 16:00:49


'모델' 카테고리의 다른 글

#1,,MD김진아양  (2) 2010.07.29
#2 MD민서희  (0) 2010.07.26
2010 SAAS 황인지양  (0) 2010.07.25
2010 오토살롱,,#모델 나영  (0) 2010.07.25
#1 MD민서희  (0) 2010.07.21
#1 MD차선화,,,,  (0) 2010.07.21
Posted by ichebuter

#1 MD민서희

 | 모델
2010.07.21 21:05

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 120.0mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2010:06:23 21:49:34


'모델' 카테고리의 다른 글

#1,,MD김진아양  (2) 2010.07.29
#2 MD민서희  (0) 2010.07.26
2010 SAAS 황인지양  (0) 2010.07.25
2010 오토살롱,,#모델 나영  (0) 2010.07.25
#1 MD민서희  (0) 2010.07.21
#1 MD차선화,,,,  (0) 2010.07.21
Posted by ichebuter

#1 MD차선화,,,,

 | 모델
2010.07.21 20:39

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/100sec | F/5.0 | 0.00 EV | 185.0mm | ISO-640 | Off Compulsory | 2010:07:08 22:58:30

주최:이안사진클럽

###

###

###

일면간 사진


'모델' 카테고리의 다른 글

#1,,MD김진아양  (2) 2010.07.29
#2 MD민서희  (0) 2010.07.26
2010 SAAS 황인지양  (0) 2010.07.25
2010 오토살롱,,#모델 나영  (0) 2010.07.25
#1 MD민서희  (0) 2010.07.21
#1 MD차선화,,,,  (0) 2010.07.21
Posted by ichebuter

BLOG main image
이제부터포토 by ichebuter

공지사항

카테고리

분류 전체보기 (729)
야경 (132)
자연.풍경 (140)
모델 (419)
동.식물 (1)
일상.스냅 (10)
감성 (13)
인물 (3)
기타.자유 (0)
-------------------- (0)
재테크이야기 (0)
자유게시판 (0)

최근에 받은 트랙백

Total : 75,100
Today : 7 Yesterday : 16